Bestuur

Voorzitter

Tanja Bouma
voorzitter@vvreva.nl
 Contactpersoon voor:

 • Communicatiecommissie
 • Accommodatiecommissie
 • Beachcommissie

Taken:

 • Externe communicatie
 • Voorzitten bestuurs- en ledenvergaderingen
 • Uitnodigen commissievoorzitters
 • Bewaken beleidslijn
 • Teaminschrijvingen

Secretaris

Irmi Poiesz
secretaris@vvreva.nl
 Contactpersoon voor:

 • Wedstrijdsecretariaat Nevobo

Taken:

 • Postadres vv Reva
 • Interne communicatie (notulen, jaarverslag)
 • Verplaatsen wedstrijden
 • Spelerskaarten

Penningmeester

Dirk Leibbrand
penningmeester@vvreva.nl
Contactpersoon voor:

 • Sponsorcommissie
 • Violencommissie
 • Kascommissie
 • Zaalhuur

Taken:

 • Verzorgen financiën
 • Jaarrekening

Jeugdzaken

Floris Kerssies
jeugdcommissie@vvreva.nl
 Contactpersoon voor:

 • Jeugdcommissie
 • Scheidsrechters
 • Zaalindeling

Taken:

 • Sportlink ledenadministratie

Algemeen

Richard Germeraad  Contactpersoon voor:

 • TC
 • Trainers en coaches
 • Technisch beleid
 • Materialencommissie